Green Film Tourism - strona główna

Spotkanie partnerskie w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

Wpis

W dniach 16-17.09.2021r. Podkarpacka Komisja Filmowa w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie była gospodarzem spotkania partnerskiego w ramach projektu GreenFilmTourism, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska-Słowacja. Zespół projektowy w reprezentowany przez przedstawicieli takich organizacji jak:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (region śląski)
 • Regionalne Centrum Doradztwa i Informacji Preszów (region preszowski)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (region podkarpacki)
 • Podkarpacka Komisja Filmowa przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (region podkarpacki)
 • Innowacyjne Centrum Partnerskie w Preszowie (region koszycki i żyliński)
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (region małopolski)

pracował nad realizacją zadań w projekcie GreenFilmTourism, które mają na celu promocję i zrównoważony rozwoju filmowego dziedzictwa obszaru polsko-słowackiego pogranicza.

Było to pierwsze osobiste spotkanie członków zespołu w dobie pandemii. W czasie spotkania oprócz konstruktywnych rozmów na temat wyników dotychczasowych prac związanych z budową bazy filmowego dziedzictwa pogranicza PL SK, utworzeniem portalu i transgranicznego szlaku, podjęto dyskusje na temat kierunku dalszych działań. Zespół wyraża nadzieję, że inicjatywa stanie się mocnym impulsem:

 • dla mieszkańców regionu i turystów do zwiedzania niezwykłego regionu pogranicza z perspektywy twórców filmowych,
 • dla organizacji okołoturystycznych do tworzenia nowych, atrakcyjnych produktów turystycznych opartych na oryginalnym dziedzictwie filmowym.

 Efekty inicjatywy GreenFilmTourism będą dostępne dla odbiorców w 2022 r.

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.